Tillgänglighet för mobilapplikationen Mitt Sundsvall i både iOS och Android

Sundsvalls kommun står bakom den här mobilapplikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda mobilapplikationen. Det här dokumentet beskriver hur mobilapplikationen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är mobilapplikationen?

Vi är medvetna om att delar av mobilapplikationen inte är helt tillgänglig och arbetar för att förbättra tillgängligheten. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av mobilapplikationen?

Om du behöver innehåll från mobilapplikationen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar. Du kan även kontakta oss genom att skicka e-post till mittsundsvall@sundsvall.se

Rapportera brister i mobilapplikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra mobilapplikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns genom att skicka e-post till mittsundsvall@sundsvall.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om mobilapplikationens tillgänglighet

Den här mobilapplikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Kritisk prioritet
Kritiska problem har mycket stor påverkan på användarnas förmåga att använda gränssnittet. En del användare blir troligen helt utestängda.
 • All interaktion som användaren kan göra med mus eller pekskärm ska också gå att göra med tangentbordet
 • Alla meningsbärande bilder och andra grafiska element har ett textalternativ som ger en likvärdig beskrivning till användare som inte ser bilden
 • Alla relationer som skapas genom hur innehållet är presenterat finns också angivet i koden
 • Det finns alternativa sätt att ta del av information som ges i serverbaserade bildkartor
 • Gränssnittet kan användas oberoende av skärmens orientering (liggande/stående)
 • Lösningen är skapad med tillgängliga tekniker och används på ett tillgängligt sätt

Hög prioritet
Detta är problem som har en stor påverkan på användarnas förmåga att använda och förstå gränssnittet.
 • Alla fel som uppstår i formulär beskrivs med en text som förklarar vad som gick fel
 • Alla interaktiva objekt är beskrivna i text för användare på ett sätt som gör det enkelt att förstå syftet med objektet
 • Grafiska objekt har tillräckliga kontraster mot bakgrunden
 • Huvudspråk är angivet för sidan och innehåll på andra språk än huvudspråket är också angivet
 • Knappar och länkar som fäller ut/fäller ihop innehåll på sidan kodas med aria-expanded
 • Layouten anpassar sig efter skärmstorleken
 • Länktexter är beskrivande och begripliga i den kontext där de ligger
 • När ett modalt fönster visas hindras användaren från att komma åt innehåll i bakgrunden
 • Samma funktionalitet beskrivs konsekvent i gränssnittet
 • Statusmeddelanden finns bara visuellt.
 • Tabbordningen är logisk
 • Visuellt fokus är synligt och har tillräcklig kontrast eller osynligt

Mellan prioritet
Detta är problem som påverkar en del användares förmåga att förstå och använda gränssnittet.
 • All text har tillräckliga kontraster mot bakgrunden
 • Ändra textstorlek
Låg prioritet
Detta är problem som bör korrigeras för att minimera risken för problem hos användarna.
 • Hjälp användaren att fylla i formulär och ge rätt instruktioner

Hur vi testat mobilapplikationen

Vi har beställt en tillgänglighetsgranskning av upphandlad leverantör: Useit. Senaste bedömningen gjordes den 25 februari 2021 och är formellt godkänd av Systemägare. Redogörelsen uppdaterades senast den 24 maj 2021.