Integritet och säkerhetspolicy

Om Mitt Sundsvall appen

Mitt Sundsvall är en app framtagen av Sundsvalls kommun för dig. Syftet är att förenkla vardagen för alla som bor här i Sundsvall. Appen är under ständig utveckling och fler tjänster erbjuds kontinuerligt. Håll appen uppdaterad för att få tillgång till nya och förbättrade tjänster.

Behandling av personuppgifter

Appen hanterar inloggning med bankid/teliaid/eIDAS för att autentisering skall kunna fastställas, som krävs för att kunna ta del utav vissa tjänster. Detta gäller tjänster så som information om bostaden och fastställande utav rapportör utav felanmälan. Sparad persondata innefattar endast födelsedatum, namn, folkbokföringsaddress. Ytterligare information så som extra bostad, epost och telefonnummer är frivillig. Läs mer om vår behandling utav personuppgifter.

Användardriven utveckling

Med användardriven utveckling menar vi att du, användaren, är viktigast. All utveckling sker utifrån användarnas behov. I Mitt Sundsvalls fall ska alla tjänster och funktioner vara till nytta för invånarna. Annars får de inte plats här.

Synpunkter och förslag

Mitt Sundsvall är till för dig som användare. Vi vill gärna höra dina synpunkter och förslag för appen. Tillsammans med dig kan vi göra Mitt Sundsvall till en användbar och så bra app som möjligt. Skicka förslag till mittsundsvall@sundsvall.se