Min information

Logga in

Logga in på Mitt Sundsvall för att se hur mycket avfall som slängs där du bor.

Du loggar in med din personliga e-legitimation, efter inloggning kommer information om hur mycket avfall som slängs i den fastighet där du är folkbokförd att visas.

Logga in

Sundsvalls kommun

  • 97798

    Invånare
  • 145529 ton

    Brännbart
  • 25268 ton

    Matavfall
Om e-tjänsten
Sopbil

Om e-tjänsten

Här får du bild av hur mycket mat och brännbart avfall som slängs inom Sundsvalls kommuns olika stadsdelar.

Om du loggar in kan du se ditt hushålls avfallsmängder!

Du kan logga in med exempelvis ditt mobila bankID och se dina egna avfallsmängder. Det gäller i första hand dig som bor i villa. Bor du i flerbostadshus kan det att dröja innan du får tillgång till dina avfallsmängder. Det beror på att fler flerfamiljshus behöver nya lösningar och rutiner för avfallshantering för att beräkna mängd avfall per hushåll för det huset eller området. Testa så får du se!

Det är bra att fler sorterar matavfall?

Om vi blir tillräckligt många som sorterar avfall kan vi möjliggöra byggandet av en större biogasanläggning som skulle kunna försörja kollektivtrafik och andra med ett miljövänligt drivmedel, så kallat biogas. Det är ett bra drivmedel för människor och miljö.

Det är bra att minska alla slags avfall

Ju mer vi handlar desto mer slänger vi. Svenskar är bra på att sortera avfall, men ändå ökar det brännbara avfallet. Det är ett tecken på att vi också handlar mer. Tänk på vad du behöver och tänk på hur mycket pengar du kan spara om du låter bli att konsumera onödiga saker.

Om avfallsdata

All data om avfallsmängder i denna e-tjänst kommer från kommunens avfallshanteringsbolag Reko Sundsvall AB. Varje gång Reko tömmer ett avfallskärl vägs avfallet och registreras maskinellt i en databas. Anledningen till att mängden avfall vägs är att Reko ska kunna fakturera sina kunder. Den informationen kan även användas för att ge en bättre bild av kommunens avfallshantering, så som i denna e-tjänst.

De data som används i e-tjänsten kan du även hämta hem som öppna data, det innebär att du kan ladda ned allt rådata och göra precis vad du vill med det. Du kan exempelvis använda det för att granska och analysera eller varför inte bygga en helt egen tjänst kring datat.

Du hämtar allt data via www.sundsvall.se/psidata

Följ utvecklingen på kommunens utvecklingsblogg

Om du vill följa utvecklingen av mitt.sundsvall.se så kan du göra det via kommunens utvecklingsblogg, utveckling.sundsvall.se. På utvecklingsbloggen kan du även följa den allmänna e-utvecklingen inom Sundsvalls kommun.